Fristedet Spirilen fokuserer på den enkelte person

Leder du eller I efter en specialskole til børn og unge med særlige behov nær Holbæk og Odsherred? Så er Fristedet Spirilen noget for Jer. Det er nemlig en specialskole, hvor målgruppen er børn og unge med forskellige former for vanskeligheder. Det kan for eksempel være børn og unge, som har generelle indlæringsvanskeligheder eller med diagnosticerede psykiske lidelser. Men lige meget hvilken vanskelighed den enkelte person måtte have, så har Fristedet Spirilen altid fokus på det enkelte individ. Alle mennesker er nemlig forskellige, og derfor skal alle også behandles herudfra, for at det er mest optimalt. Hos Fristedet Spirilen ønsker de at udvikle den enkelte person, for på den måde at tilstræbe det bedst mulige voksenliv. De ser altså muligheder frem for begrænsninger. Alle børn og unge har forskellige potentialer, og det ønsker Fristedet Spirilen at få frem. For hos denne specialskole er målet nemlig at tænde livsglæden hos alle samt at skabe mening med livet. Det gør man bedst muligt ved at fokusere på den enkeltes personlige behov, den enkeltes faglighed og sociale kompetencer.

Fristedet Spirilen tilbyder hjemmeundervisning

For børn og unge med vanskeligheder kan det af og til være en fordel med hjemmeundervisning. Fristedet Spirilen tilbyder hjemmeundervisning. Som ordet antyder, så foregår hjemmeundervisning i hjemmet, og det kan være en fordel for de børn og unge, som lærer bedst i trygge rammer. Når det kommer til hjemmeundervisning har Fristedet Spirilen også fokus på den enkelte elev. De sørger nemlig for at sammensætte et forløb, som passer til den enkelte. På den måde kan eleven udvikle sin faglighed i sit eget tempo og herved få det mest optimale ud af undervisningen. Med hjemmeundervisningen får den enkelte elev mulighed for at afslutte folkeskolens afgangseksamen. Med tiden er målet med hjemmeundervisningen, at den enkelte elev bliver flyttet til fællesundervisning med andre elever. Så den enkelte elev skal prøve kræfter med at indgå i fællesskaber med andre børn og unge i forskellige sammenhænge. Det fremmer elevens sociale færdigheder, for herved at bidrage til at livsglæden bliver større.

Hos Fristedet Spirilen lærer de unge at tage ansvar

Når den enkelte elev er blevet rykket fra hjemmeundervisning til selve Specialskolen Spirilen, skal han eller hun indgå i det daglige liv på skolen. På Fristedet Spirilen lærer eleverne at tage ansvar gennem forskellige aktiviteter, som alle er en del af hverdagen. Èn gang om ugen har en elev og en lærer nemlig sammen ansvaret for at lave mad. På den måde får eleven et ansvar, men med hjælp fra en lærer, så ansvaret stadig er overskueligt. Herudover skiftes eleverne til at holde et elevmøde én gang om ugen, og her kan alle eleverne bidrage til dagsordenen. Det er alt sammen noget, som giver eleverne ansvar. For på den måde at give eleverne succesoplevelser. Samtidig bliver de udfordret i et tilpasset tempo, men det er alt sammen med til at udvikle deres person, deres faglighed og deres sociale kompetencer, så de i sidste ende kan stå på egne ben.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *